Privacyverklaring van Bregje Boer Teksttovenaar

Contactgegevens:

Bregje Boer Teksttovenaar is te bereiken via de mail: contact@bregjeboer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bregje Boer Teksttovenaar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 

 • Voor- en achternaam (bij achterlaten reactie of contact opnemen via contactformulier of bij aanmelden voor de nieuwsbrief)
 • Adresgegevens (bij achterlaten reactie of contact opnemen via contactformulier)
 • Telefoonnummer (bij achterlaten reactie of contact opnemen via contactformulier)
 • E-mailadres (bij achterlaten reactie of contact opnemen via contactformulier of bij aanmelden voor de nieuwsbrief)
 • IP-adres (bij bezoeken van de site en achterlaten reactie)
 • Locatiegegevens (bij bezoeken van de site)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bij bezoeken van de site)
 • Internetbrowser en apparaat-type (bij bezoeken van de site)
 • Betalingsgegevens
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

 

Bregje Boer Teksttovenaar heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@bregjeboer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klant heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens. Bij toestemming: Indien jouw gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen. De verwerking van jouw gegevens wordt dan gestopt. De intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Bregje Boer heeft gerechtvaardigd belang bij verwerking.  Gerechtvaardigd belang is bij voorbeeld marketing of je rechten uitoefenen bij vorderingen die jij hebt op je klant als je klant niet betaalt.

Klant heeft de gegevens zelf kenbaar gemaakt en was hiertoe niet verplicht dit te doen.

 

Bregje Boer Teksttovenaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende :

 • Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij aanmelding worden je voornaam en e-mailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je maximaal 4 keer per maand de nieuwsbrief. Je kunt jezelf op ieder moment weer afmelden.
 • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar contact@bregjeboer.nl.
 • Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn content interessant is. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Het invullen van contactformulier
 • Afhandelen van bestellingen in de webshop
 • Uitvoeren van de overeenkomst
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst
 • Het verifiëren dat jouw klant zegt wie hij/zij is op het moment dat de klant zijn/haar rechten uitoefent onder de privacywetgeving.

Bregje Boer Teksttovenaar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bregje Boer Teksttovenaar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Google Analytics Meer informatie over Google kun je hier vinden

WordPress Als bezoekers reacties achterlaten op de site of contact opnemen via het contactformulier, verzamelt Bregje Boer Teksttovenaar de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent om spamopsporing te helpen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bregje Boer Teksttovenaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. IP-adressen en e-mailadressen die zijn verkregen doordat je een reactie achter hebt gelaten blijven bewaard tot de website offline wordt gehaald. Facturen bewaar ik 7 jaar voor de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bregje Boer Teksttovenaar deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst / verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bregje Boer Teksttovenaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bregje Boer Teksttovenaar jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bregje Boer Teksttovenaar werkt samen met de volgende partijen:

 • Versio is de host van mijn website en e-mail.
 • Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Versio. Versio heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • Via ActiveCampaign verzend ik nieuwsbrieven. Je naam en email adres worden opgeslagen op de servers van ActiveCampaign. ActiveCampaign heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • Ten behoeve van de belastingaangifte en facturering worden facturen met NAW gegevens gedeeld met mijn boekhoudprogramma en, op verzoek, met de belastingdienst. Het boekhoudprogramma heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • Daarnaast gebruikt Bregje Boer Teksttovenaar cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Bregje Boer Teksttovenaar gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bregje Boer Teksttovenaar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden of Bregje Boer Teksttovenaar werkt samen met deze derden. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics (tracking cookie) Meten hoe je de website gebruikt, hoe je mij hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.
 • Social Media (Social Media cookie) Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.
 • Adverteerders
  (tracking cookie) Meten via welke link je naar de website van de adverteerder gaat.
 • com
  (tracking cookie) Meten via welke affiliate link je naar de website van Bol.com gaat.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Bregje Boer – Teksttovenaar en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalek melding Per 1 januari 2016 ben ik verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bregje Boer Teksttovenaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,  dan wel een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@bregjeboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Bregje Boer Teksttovenaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Bregje Boer Teksttovenaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor zowel mijn websites als de webshop is een ssl-versleuteling van toepassing. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@bregjeboer.nl

 

Schrijf je in voor Sprankelend Schrijfnieuws!

Meld je aan en ontvang regelmatig inspirerende mails vol sprankelende schrijftips, ideeën en verhalen!

Marketing door
×

Hoi!

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet op mijn website? Tik op m'n foto en app me!

Ik ben het beste bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag

Oh ja, zet even je naam onder je appje, dan weet ik wie je bent!

Tot snel!

× Even appen?