Klachtenprocedure

Wat vervelend dat je niet tevreden bent over het bestelde product in mijn webshop. Ik steek er veel liefde en aandacht in!

Hieronder vind je meer informatie over de klachtenprocedure en het herroepingsrecht. Heb je nog vragen? Stuur me dan een berichtje via WhatsApp of mail me.

Klachtenprocedure en herroepingsrecht

Heb jij als consument een bestelling geplaatst in mijn webwinkel (overeenkomst op afstand), dan heb jij bij de
levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, het/de product(en) hebt/heeft ontvangen.
Ik verwacht dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product
wenst te behouden. Heb ik de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht op het
moment dat jij deze verbreekt.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling
aan mij kenbaar maken middels het modelformulier.

Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na
bekendmaking terug te sturen volgens de door mij aan jou verstrekte informatie. Jij bent verplicht het bewijs van
verzending te bewaren. Ontvang ik het product niet binnen 14 dagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop
onherroepelijk.

Maak jij gebruik van het herroepingsrecht, zul jij het product(en) (zoveel als mogelijk) in de originele staat en verpakking aan mij retourneren.

Kosten bij herroeping

De kosten voor de terugzending zijn volledig voor jouw rekening.
Heb ik het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zal ik jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping
terugbetalen (aankoopprijs en verzendkosten). Indien slechts een gedeelte van de overeenkomst wordt
ontbonden en jij niet alle producten retourneert, heb je geen recht op vergoeding van de verzendkosten.
Het risico van de retourzending ligt bij jou, tenzij ik hierover uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over
maak.

Retourneer jij een deel van een combinatiebestelling waarop jij voor het geheel korting hebt ontvangen, waarbij
de voorwaarde van de korting vervalt, heb jij geen recht meer op het voordeel en wordt na herberekening
(zonder rekening te houden met het voordeel) van de initiële order het restant terugbetaald.
Het terugbetalen zal door mij via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de
aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) en/of de verzegeling heeft verbroken, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van mij
niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. De schade zal in mindering
worden gebracht op het aan jou terug te betalen bedrag.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Is er sprake van uitsluiting van het herroepingsrecht informeer ik jou hier tijdig over. In ieder geval voor de
overeenkomst tussen jou en mij tot stand komt.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die ik op jouw verzoek volgens jouw specificaties maak
(laat maken) (maatwerk) of personaliseer (laat personaliseren), op welke manier dan ook.